Regulamin arrMY

§ 1 Postaniowienia ogólne

 1. Organizatorem arrMY jest firma Polbit Bartosz Polender z siedzibą w Dołujach o numerze NIP 851-138-93-68, o numerze REGON 811161304, zwana dalej Organizatorem. Serwis arrMY będzie dalej zwany Serwisem.
 2. Administrator to osoba z ramienia Organizatora, która sprawuje pieczę nad przebiegiem rozgrywek oraz funkcjonowaniem serwisu arrMY.
 3. Z Administratorami rozgrywek należy kontaktować się poprzez Discorda (https://discord.gg/hzqAXcPXvU), TeamSpeaka (ts.arrmy.pl) arrMY, bądź poprzez czat w serwisie arrmy.pl. Wiadomości wysłane w innych miejscach poza podanymi mogą zostać zignorowane.
 4. Uczestnikiem arrMY jest osoba, która posiada założone i aktywowane konto w serwisie arrmy.pl, która uzyskała akceptację uczestnictwa w projekcie arrMY, bądź znalazła się w nim poprzez otrzymanie bezpośredniego zaproszenia. Jest ona dalej zwana Uczestnikiem/Użytkownikiem.
 5. Netykieta to zbiór zasad przyzwoitego zachowania w internecie. Należy stosować się do określonych zasad: https://www.heuristic.pl/blog/internet/Netykieta-podstawowe-zasady-jak-byc-zawsze-mile-widzianym-internauta;116.html (dostęp: 10.06.2021).
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Jednocześnie wszelkie kwestie niezawarte w tym regulaminie są indywidualne rozstrzygane przez Organizatora oraz Administrację. Decyzje wydane przez Organizatora oraz Administrację mają charakter ostateczny.
 7. Użytkownik serwisu arrMY zgadza się na przestrzeganie poniższego Regulaminu. Złamanie Regulaminu może prowadzić do czasowego lub stałego zawieszenia w prawach Użytkownika Serwisu.
 8. Powoływanie się na brak znajomości niniejszego regulaminu oraz innych regulaminów Serwisu nie będzie usprawiedliwieniem dla żadnego ich naruszenia.
 9. Korzystając z Serwisu, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania polskiego prawa.
 10. Pornografia, groźby, reklamowanie narkotyków i jakiekolwiek naruszenie praw autorskich osób trzecich są zabronione na serwisie arrMY.
 11. Zakazuje się Użytkownikowi umieszczania odnośników do stron, które publikują treści niezgodne z prawem lub takie, które pozostają w konflikcie z prawem polskim bądź niniejszym Regulaminem.
 12. Zakazuje się Użytkownikowi przesyłania plików zainfekowanych wirusami, przesyłania danych, oprogramowania lub innych materiałów chronionych prawem autorskim lub własnością przemysłową.
 13. Zakazuje się korzystania z Serwisu w sposób, który negatywnie wpływa na dostęp innych Użytkowników do Serwisu.
 14. Wszelkie próby nieuprawnionego dostępu do Serwisu lub jego oprogramowania będą zgłaszane odpowiednim służbom.
 15. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne przechowywanie swoich danych do logowania w miejscu niedostępnym dla innych osób.
 16. Jeśli będziemy mieli podejrzenie, że Użytkownik zarejestrował się używając nieprawdziwych danych, bądź poprzez takie zarejestrowanie próbował ominąć inne zakazy, zastrzegamy sobie prawo usunięcia takiego konta Użytkownika i takie zachowanie będzie zgłaszane odpowiednim służbom.
 17. Serwis i świadczone przez niego usługi są chronione prawami autorskimi zgodnie z prawem polskim i międzynarodowym.
 18. Zakazuje się korzystać z Serwisu dla własnych celów komercyjnych (handlowych), takich jak sprzedaż produktów i usług własnych lub osób trzecich. Nie dotyczy streamowania (transmitowania swoich meczów) przez Użytkowników podczas korzystania z Serwisu.
 19. Zakazuje się Użytkownikowi oszukiwać lub używać oprogramowania w celu uzyskania niesprawiedliwej przewagi podczas gry w Serwisie.

§ 2 Prawa serwisu arrMY

 1. Wyświetlając lub publikując dowolne treści w Serwisie, Użytkownik udziela Serwisowi prawo do używania, modyfikowania, reprodukcji i dystrybucji tych treści w mediach o dowolnym formacie i przez dowolne kanały medialne.
 2. Po usunięciu przez Użytkownika jego treści z Serwisu, zaprzestaniemy wszelkiej dystrybucji, najszybciej, jak to będzie możliwie. W chwili zaprzestania dystrybucji, wygaśnie licencja.
 3. Serwis wyraźnie zastrzega sobie, według własnego uznania, prawo do usunięcia profilu Użytkownika i/lub zakazania mu dostępu do całości lub dowolnej części Serwisu, jeśli ustalimy, że Użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub wystosował groźby w stosunku do Serwisu, pracowników Serwisu lub jej Użytkowników.
 4. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia w dowolnym czasie dowolnych elementów oferowanych przez Serwis.
 5. Serwis może w dowolnym czasie być niedostępny przez pewien okres z powodów technicznych.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i wykorzystywania do celów promocyjnych logotypów drużyn, które uczestniczą w arrMY.
 7. arrMY jest uprawnione do wprowadzania w dowolnym czasie zmian w niniejszym Regulaminie. Informacje o wszelkich zmianach w niniejszych Warunkach będą podawane na stronie głównej Serwisu. Uznaje się, że Użytkownik zwrócił uwagę na zmiany w Regulaminie, jeśli istnieje odniesienie do adresu internetowego, pod którym dostępna jest nowa wersja Regulaminu.
 8. Wszelkie kwestie niezawarte w tym regulaminie są indywidualne rozstrzygane przez Organizatora oraz Administrację. Decyzje wydane przez Organizatora oraz Administrację mają charakter ostateczny.
 9. Wszystkie sloty w rozgrywkach arrMY należą do Organizatora. W razie kwestii spornych Organizator decyduje czy dać go drużynie, zawodnikom czy innemu zespołowi.

§ 3 Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

 1. arrMY ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, zgodnie z rozporządzeniem RODO (2016/679).
 2. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych arrMY ponosi odpowiedzialność za gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie nazwy użytkownika, adresu e-mail, hasła, Steam-ID, imienia, nazwiska, daty urodzenia, numeru telefonu, zdjęcia profilowego, adresu IP i adresu komputerowego MAC. Adres IP oraz adres komputerowy MAC przechowujemy wyłącznie w celach zapobiegania oszustwom.
 3. Jeśli Użytkownik otrzymał stały zakaz korzystania z konta i jego konto zostało zamknięte, to arrMY będzie przechowywać jego nick, Steam ID i adres IP przez maksymalnie 2 lata, w celu zapobiegania oszustwom.
 4. Jeśli konto Użytkownika zostanie usunięte, arrMY będzie przechowywać następujące dane osobowe przez maksymalny okres 12 miesięcy dla celów zwalczania oszustw: nick, Steam-ID i adres IP.

§ 4 Uczestnik i drużyna

 1. Zakaz uczestnictwa w rozgrywkach arrMY nakładany jest na osoby, które posiadają VAC bana krótszego niż 5 lat. Dotyczy to wszystkich kont Steam, których zawodnik jest właścicielem.
 2. Zakaz uczestnictwa w rozgrywkach arrMY nakładany jest na osoby, które posiadają blokady za oszukiwanie, wykorzystywanie błędów gry oraz ustawianie spotkań na platformach: Faceit, ESEA, ESL oraz Esportal.
 3. Posiadanie innych blokad na platformach firm trzecich, które nie zostały wymienione w punktach 4.1. oraz 4.2. będą rozpatrywane indywidualnie.
 4. Uczestnik musi posiadać swoje indywidualne konto Steam z zainstalowaną grą Counter Strike: Global Offensive. Uczestnik może rozgrywać swoje mecze wyłącznie na koncie Steam zgłoszonym do Serwisu.
 5. W przypadku namierzenia osoby, która występuje w arrMY używając multikonta, może zostać nałożona na daną osobę kara w postaci odjęcia Esport Dollars na danym koncie, bądź całkowitego usunięcia osoby z arrMY.
 6. W przypadku znalezienia cheatera, Organizator może nałożyć karę w postaci odjęcia Esport Dollars z konta zawodnika. Może również wykluczyć zawodnika lub całą drużynę z rozgrywek.
 7. Zawodnicy podczas spotkań zobowiązani są do przestrzegania zasad netykiety. Niestosowanie się do tej zasady może skutkować eliminacją drużyny ze spotkań, przegraną mapą, rundą, ostrzeżeniem lub wykluczenie z Serwisu.
 8. Zabronione jest posiadanie wulgarnych pseudonimów i avatarów, bądź takich które mogą łamać szeroko rozumianą netykietę. Uprasza się, aby nazwy gracza i avatary były nieobraźliwe. Niestosowanie się do tej zasady daje podstawę do ukarania uczestnika bądź/i drużyny.
 9. W przypadku gdy zawodnik używa takiej samej nazwy jak inny zawodnik, bądź podszywa się w jakikolwiek inny sposób pod innego zawodnika, może zostać on ukarany.
 10. W przypadku gdy drużyna używa takiej samej nazwy oraz logotypu innej organizacji, bądź podszywa się w jakikolwiek inny sposób pod inną organizację, może zostać ona ukarana.
 11. W przypadku, gdy gracz zostanie usunięty z drużyny bądź odejdzie z drużyny, przez tydzień od daty odejścia ze składu nie może dołączyć do innego zespołu.
 12. Zawodnicy drużyny, która oddaje walkowerem mecze, mogą zostać ukarani karą finansową w postaci Esport Dollars, a cała drużyna może zostać zdyskwalifikowana z rozgrywek.
 13. Istnieją dwa rodzaje walkowera:
  • walkower obustronny - jeśli żadna z drużyn nie pojawiła się na meczu, nikt nie otrzymuje za dany mecz e$
  • walkower zwykły - jeśli drużyna nie pojawiła się na meczu, nie dostaje ona wynagrodzenia za mecz w postaci e$
 14. Gracze posiadają prawo protestu pomeczowego. Protest należy złożyć do 24 godzin od daty zakończenia spotkania. W zgłoszeniu drużyna musi wypisać dokładne timestampy podejrzanych akcji i opisać podejrzaną akcje. Protesty należy zgłaszać bezpośrednio do administratorów rozgrywek - za pomocą ticketa na serwerze Discord lub poprzez arrmy.pl/chat.
 15. W czasie spotkania trener arrMY może połączyć się z serwerem w celu obejrzenia meczu i zapoznania się z poziomem prezentowanym przez graczy. Z reguły wiąże się to z połączeniem na TeamSpeak podanym przez szkoleniowca. Utrudnianie pracy trenerowi może wiązać się z daleko idącymi konsekwencjami.
 16. Kapitanem w drużynie może być tylko osoba, która jest w składzie podstawowym - nie może on być na rezerwie. Jeśli aktualny kapitan potrzebuje przerwy, zmuszony jest oddać swoje uprawnienia innej osobie i jeśli w przyszłości będzie chciał odzyskać funkcję kapitana, przed oddaniem musi zgłosić ten fakt Administratorowi arrMY - Kubikowi, Kluskowi albo Fizerowi.

§ 5 Rozgrywanie i transmisja meczów

 1. Mecze w arrMY rozgrywane będą na serwerach należących do arrMY.
 2. Wymagane jest powiązanie konta Steam uczestnika ze stroną arrmy.pl. Robimy to poprzez wejście na swój profil w serwisie arrmy.pl, kliknięcie opcji EDYTUJ PROFIL, a następnie kliknięcie przycisku POŁĄCZ STEAM.
 3. Gracze mogą rozgrywać swoje spotkania na następujących mapach: de_vertigo, de_dust2, de_inferno, de_mirage, de_nuke, de_overpass, de_ancient.
 4. Wybrane spotkania będą transmitowane na oficjalnym kanale arrMY (https://twitch.tv/arrmy_tv) oraz na innych kanałach, które otrzymały zgodę od Organizatora na transmitowanie meczów.
 5. Prawa do transmisji wymagają zgody uzyskanej w serwisie Discord arrMY (https://discord.gg/hzqAXcPXvU) na kanale “stream request”. Użytkownik otrzymując zgodę na transmitowanie meczu automatycznie akceptuje regulamin transmitowania rozgrywek arrMY dostępny pod tym linkiem: https://docs.google.com/document/d/1sjG2abIlwkSxkC_8ZBIfmmcf8dNcfeWqZOGYSJMZ_jg/edit?usp=sharing
 6. Można dokonywać maksymalnie dwóch zmian co tydzień w drużynie. Kiedy dojdzie do zmiany zawodnika między drużynami i dany zawodnik rozegra co najmniej jeden mecz w innej drużynie, nie może on powrócić do poprzedniej drużyny szybciej niż po jednym tygodniu od dokonania zmiany.
 7. Można dokonać zmiany maksymalnie dwuosobowej. Każda taka zmiana liczy się jednokrotnie. W przypadku, gdy zostanie wykonanych więcej zmian, niż to dozwolone lub zmiany zostaną przeprowadzone nieprawidłowo, może zostać nałożona kara na kapitana drużyny w postaci odjęcia EsportDollars z jego konta lub na całą drużynę w postaci całkowitego usunięcia z arrMY.
 8. W przypadku gdy podczas trwania meczu zawodnik drużyny dozna problemów technicznych uniemożliwiających mu rozgrywanie meczu, drużyna może zmienić tego gracza na innego, pod warunkiem, że zastępujący go zawodnik w momencie rozpoczęcia meczu nie był członkiem żadnej innej drużyny uczestniczącej w arrMY. Takowa zmiana również zaliczać się będzie do zmian przeprowadzanych w okresie tygodnia. Jeśli dana drużyna wykorzystała limit tygodniowych zmian, będzie zmuszona rozegrać mecz w niepełnym składzie.
 9. Każde spotkanie w otrzymuje domyślną datę spotkania, którą drużyny mogą edytować za pomocą specjalnej podstrony. Mecze można przesuwać maksymalnie 3 dni do przodu oraz do 3 dni do tyłu od domyślnego terminu.
 10. W przypadku konfliktu co do terminu, na dzień przed domyślnym terminem ten zostanie narzucony przez system. W interesie obu ekip, jest dogadanie się co do terminu. Jeśli obie będą zainteresowane datą, która nie mieści się w zakresie 3 dni do przodu oraz 3 dni do tyłu, należy skontaktować się z administracją, która zmieni datę ręcznie.
 11. W przypadku, gdy po zaproponowaniu terminu przez jedną drużynę, druga drużyna nie odpowiada w ciągu 24h, mecz rozgrywany jest w terminie zaproponowanym przez pierwszy zespół. Brak reakcji jest równoznaczny z akceptacją oferowanego terminu.
 12. Drużyny mają prawo skorzystania z terminu awaryjnego. Skorzystanie z tej funkcji nie gwarantuje przełożenia terminu spotkania. Taka zmiana musi zostać potwierdzona przez administratora. W przypadku braku porozumienia między drużynami co do tego terminu bądź braku akceptacji administratora obowiązuje data domyślna.
 13. W przypadku, gdy nie uda się ustalić pasującego terminu spotkania, drużyna posiadająca problem ze skompletowaniem składu musi zagrać mecz ze stand-inem albo poddać mecz walkowerem.
 14. W przypadku, gdy obie drużyny nie mogą wystąpić w proponowanych terminach, do rozegrania meczu obowiązuje termin domyślny. W przypadku, gdy obie drużyny nie pojawią się na spotkaniu następuje losowe wybranie zwycięzcy meczu. Wówczas zwycięstwo przyznane jest losowej drużynie.
 15. Mecz może rozpocząć się wtedy i tylko wtedy, gdy oba zespoły zgłoszą gotowość do rozpoczęcia spotkania. Termin rozegrania meczu jest ustalany przez kapitanów drużyn. Może również zostać zmieniony po uprzedniej konsultacji wspomnianych osób.
 16. W razie jakichkolwiek problemów technicznych przed meczem istnieje możliwość ustalenia innej daty rozegrania spotkania. Dzieje się to przy konsultacji zawodników obu drużyn oraz administratora rozgrywek.
 17. W przypadku, gdy jeden zespół nie stawi się na rozegranie meczu, walkower zostaje przyznany przeciwnej drużynie.
 18. W przypadku, gdy obie drużyny nie pojawią się na spotkaniu następuje losowe wybranie zwycięzcy meczu. W lidze wygrana drużyna zdobywa punkty, ale nie otrzymuje za wygraną Esport Dollars.
 19. Drużyna, która podczas gry wejdzie do przeciwnej strony, może zostać ukarana poddaniem meczu.
 20. Dostępne komendy podczas meczu to:
  • !pause oraz !tac - 30 sekund przerwy taktycznej. Limit pauz na mecz: 4. Pauza samodzielnie się dezaktywuje po upływie 30 sekund.
  • !tech - przerwa techniczna, trwa 3 minuty. Limit pauz na mecz: 3.
  • !stop - możliwość zatrzymania rundy, jeżeli obie drużyny wpiszą komendę. Serwer automatycznie zatrzyma mecz. Używa jej się w nagłych sytuacjach gdy, np. gracza wyrzuci z serwera. Nie powinno używać się jej, gdy w rundzie zostały już zadane obrażenia.
  • !continue - służy do wznowienia meczu po zatrzymaniu rundy poprzez !stop
 21. Wszelkie zasady oraz przepisy dotyczące meczów znajdują się w opisach turniejów i lig arrMY.
 22. Stream sniping jest surowo zakazany. Jeżeli zawodnik zostanie namierzony podczas tego procederu, jego team może zostać ukarany walkowerem w tym meczu, odebraniem Esport Dollars czy nawet usunięty z rozgrywek.
 23. Podkładanie spotkań w rozgrywkach arrMY będzie surowo karane.
 24. Strefa czasowa, w której rozgrywane są spotkania w serwisie arrMY, to UTC +1:00.
 25. Wykorzystywanie exploitów oraz wszelkich błędów w grze oraz w Serwisie arrMY jest zakazane.
 26. Gdy podczas trwania meczu wystąpi problem u jednego z graczy, można skorzystać z komendy !stop, która spowoduje przywrócenie rundy. Należy jednak zwrócić uwagę na to, aby nie zostały zadane żadne obrażenia.
 27. W przypadku opuszczenia serwera przez gracza, gdy zostały spowodowane obrażenia, obie drużyny zobowiązane są dokończyć rundę i dopiero po jej zakończeniu mają możliwość wstrzymać spotkanie do czasu dołączenia zawodnika, nie dłużej niż 5 minut (raz na mecz dla obu drużyn). W przypadku gdy gracz opuści serwer i żaden z zawodników nie otrzyma obrażeń istnieje możliwość ponownego rozegrania rundy. W przypadku konfliktu co do przywrócenia rundy, ostateczną decyzję podejmuje Administrator.
 28. W przypadku jakichkolwiek problemów w trakcie meczu, które wyniknęły ze strony Organizatora np. crash serwera, Organizator dołoży wszelkich starań, aby spotkanie przywrócić do stanu sprzed awarii. Jeśli jednak nie będzie to możliwe, spotkanie trzeba będzie rozegrać od początku.
 29. W razie problemów technicznych z serwerem istnieje możliwość zmiany serwera po uprzednim zgłoszeniu tego do admina.
 30. Każdy zawodnik oraz trener ma obowiązek nagrywania dema POV za pomocą komendy 'record' z każdego meczu rozgrywanego na platformie arrMY.
  • Demo należy przechowywać do 14 dni.
  • Demo POV z meczu należy udostępnić na żądanie administratora.
  • Brak dema może prowadzić do poważnych konsekwencji.

§ 6 Esport Dollars (e$)

 1. Wpłaty do Serwisu w celu pozyskania Esport Dolarów księgowane są zaraz po otrzymaniu transakcji.
 2. EsportDollars nie podlegają sprzedaży zewnętrznej i wymiany wewnętrznej między zawodnikami. Jakiekolwiek próby zwiększenia swojego budżetu w Serwisie, inne niż oferowane przez Serwis, będą karane.
 3. Istnieje możliwość odstąpienia od umowy kupna EsportDollars w ciągu 24h, jeżeli nie zostały użyte przez Użytkownika w jakikolwiek sposób. W tym celu Użytkownik musi wysłać wiadomość informującą o takiej decyzji na maila - kontakt@arrmy.pl.
 4. Wszelkie reklamacje związane z EsportDollars będą rozpatrywane i rozwiązywane w ciągu 20 dni od dnia zakupu.
 5. W momencie, gdy konto użytkownika zostanie usunięte, EsportDollars pozostają w posiadaniu Serwisu.
 6. W momencie, gdy Użytkownik dostaje bana w grze CS:GO, bądź na jakiejkolwiek platformie związanej z grą CS:GO, wszystkie jego esport Dolary przepadają. Taki sam proces następuje wraz ze wszystkimi wykupionymi usługami w Serwisie.
 7. Organizator ma prawo wymagać wydania przez Uczestnika określonej liczby EsportDollars. Uczestnik musi tego dokonać w określonym terminie nie mniejszym niż 30 dni od wystosowania prośby przez Organizatora.

§ 7 Sklep

 1. Wysyłka sprzętu zakupionego w sklepie arrMY zrealizowana będzie do 30 dni od dnia zakupu.
 2. Wysyłka sprzętu zakupionego w sklepie arrMY realizowana będzie tylko na terenie Polski.
 3. Wszelkie sprawy dotyczące reklamacji opisane zostały w punkcie 8. Reklamacje.
 4. Jeżeli Kupujący nie odebrał wysyłki i została ona zwrócona na adres Sprzedawcy, istnieje możliwość ponownego wysłania produktu na adres Kupującego. Koszty ponownej wysyłki ponosi Kupujący.

§ 8 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta arrMY, Usług oferowanych przez arrMY oraz sprzętu dostępnego w Sklepie należy kierować na adres e-mail: kontakt@arrmy.pl.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę dotyczącej wszystkich usług nastąpi w terminie do 14 dni.
 3. Użytkownik posiada 14 dni od dnia zakupu, które przeznaczone są na odstąpienie od umowy i zwrot sprzętu oferowanego w Sklepie z uprzednim poinformowaniem Organizatora poprzez adres e-mail: kontakt@arrmy.pl.
 4. Koszt zwrotów sprzętu ponosi Użytkownik.
 5. Reklamacje analiz, treningów oraz innych usług oferowanych przez arrMY należy zgłosić zaraz po ich zakończeniu. Powód należy opisać w mailu podanym wyżej. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez koordynatora projektu, Kubę “KubiKa” Kubiaka. Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, można prosić o ponowne wykonanie usługi.

§ 9 Pozostałe postanowienia

 1. arrMY jest uprawnione do wprowadzania w dowolnym czasie zmian w niniejszym Regulaminie z zachowanie 7-dniowego okresu przejściowego. Informacje o zmianach w Regulaminie zostaną opublikowane na stronie internetowej Serwisu, tak aby każdy Użytkownik miał możliwość zapoznania się z zapowiedzianymi zmianami.
 2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem i w kwestiach spornych decyzje podejmuje Organizator.
 3. Administrator dołoży wszelkich starań, aby kwestie sporne były rozwiązywane w sposób płynny.
 4. Wszystkie działania wbrew zasadom fair-play będą surowo karane.
 5. Jeśli ktokolwiek złamie zobowiązanie zachowania tajemnicy, arrMY ma prawo do natychmiastowego podjęcia działań przeciwko takiemu pracownikowi lub członkowi obsługi.
 6. Jeżeli ten sam punkt Regulaminu powtarza się w innych Regulaminach Serwisu, to ważniejszym trzeba traktować regulamin danych rozgrywek - ligi, bądź turnieju.

Regulamin sklepu internetowego arrmy.pl

 

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
§ 12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep - sklep internetowy arrmy.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem arrmy.pl.
Sprzedawca - BARTOSZ MACIEJ POLENDER, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą POLBIT BARTOSZ POLENDER, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8511389368, nr REGON 811161304, ul. Słoneczny Sad 33, 72-002 Dołuje.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Słoneczny Sad 33, 72-002 Dołuje
 2. Adres e-mail: kontakt@arrmy.pl
 3. Telefon: 91 886 17 67

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 2. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 3. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić wewnętrzną walutą (esport Dolary) dostępną do nabycia w serwisie arrmy.pl

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia: do dwóch tygodni od dokonania zakupu.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 7. Jeżeli Kupujący nie odebrał wysyłki i została ona zwrócona na adres Sprzedawcy, istnieje możliwość ponownego wysłania produktu na adres Kupującego. Koszty ponownej wysyłki ponosi Kupujący.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  2. W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Słoneczny Sad 33, 72-002 Dołuje niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  4. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  5. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  6. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
  7. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  8. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  2. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  4. Żądać usunięcia wady
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Słoneczny Sad 33, 72-002 Dołuje.
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
  4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Jednocześnie wszelkie kwestie niezawarte w tym regulaminie są indywidualne rozstrzygane przez Sprzedawcę. Decyzje wydane przez Sprzedawcę mają charakter ostateczny.§ 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Kunsumentem jest ograniczona do jednego roku od wydania towaru Kupującemu.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

POLBIT BARTOSZ POLENDER
ul. Słoneczny Sad 33, 72-002 Dołuje adres e-mail: kontakt@arrmy.pl

- Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

- Data odbioru .........................................................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(ów) .....................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(ów) ......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin arrMY

§ 1 Postaniowienia ogólne

 1. Organizatorem arrMY jest firma Polbit Bartosz Polender z siedzibą w Dołujach o numerze NIP 851-138-93-68, o numerze REGON 811161304, zwana dalej Organizatorem. Serwis arrMY będzie dalej zwany Serwisem.
 2. Administrator to osoba z ramienia Organizatora, która sprawuje pieczę nad przebiegiem rozgrywek oraz funkcjonowaniem serwisu arrMY.
 3. Z Administratorami rozgrywek należy kontaktować się poprzez Discorda (https://discord.gg/hzqAXcPXvU), TeamSpeaka (ts.arrmy.pl) arrMY, bądź poprzez czat w serwisie arrmy.pl. Wiadomości wysłane w innych miejscach poza podanymi mogą zostać zignorowane.
 4. Uczestnikiem arrMY jest osoba, która posiada założone i aktywowane konto w serwisie arrmy.pl, która uzyskała akceptację uczestnictwa w projekcie arrMY, bądź znalazła się w nim poprzez otrzymanie bezpośredniego zaproszenia. Jest ona dalej zwana Uczestnikiem/Użytkownikiem.
 5. Netykieta to zbiór zasad przyzwoitego zachowania w internecie. Należy stosować się do określonych zasad: https://www.heuristic.pl/blog/internet/Netykieta-podstawowe-zasady-jak-byc-zawsze-mile-widzianym-internauta;116.html (dostęp: 10.06.2021).
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Jednocześnie wszelkie kwestie niezawarte w tym regulaminie są indywidualne rozstrzygane przez Organizatora oraz Administrację. Decyzje wydane przez Organizatora oraz Administrację mają charakter ostateczny.
 7. Użytkownik serwisu arrMY zgadza się na przestrzeganie poniższego Regulaminu. Złamanie Regulaminu może prowadzić do czasowego lub stałego zawieszenia w prawach Użytkownika Serwisu.
 8. Powoływanie się na brak znajomości niniejszego regulaminu oraz innych regulaminów Serwisu nie będzie usprawiedliwieniem dla żadnego ich naruszenia.
 9. Korzystając z Serwisu, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania polskiego prawa.
 10. Pornografia, groźby, reklamowanie narkotyków i jakiekolwiek naruszenie praw autorskich osób trzecich są zabronione na serwisie arrMY.
 11. Zakazuje się Użytkownikowi umieszczania odnośników do stron, które publikują treści niezgodne z prawem lub takie, które pozostają w konflikcie z prawem polskim bądź niniejszym Regulaminem.
 12. Zakazuje się Użytkownikowi przesyłania plików zainfekowanych wirusami, przesyłania danych, oprogramowania lub innych materiałów chronionych prawem autorskim lub własnością przemysłową.
 13. Zakazuje się korzystania z Serwisu w sposób, który negatywnie wpływa na dostęp innych Użytkowników do Serwisu.
 14. Wszelkie próby nieuprawnionego dostępu do Serwisu lub jego oprogramowania będą zgłaszane odpowiednim służbom.
 15. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne przechowywanie swoich danych do logowania w miejscu niedostępnym dla innych osób.
 16. Jeśli będziemy mieli podejrzenie, że Użytkownik zarejestrował się używając nieprawdziwych danych, bądź poprzez takie zarejestrowanie próbował ominąć inne zakazy, zastrzegamy sobie prawo usunięcia takiego konta Użytkownika i takie zachowanie będzie zgłaszane odpowiednim służbom.
 17. Serwis i świadczone przez niego usługi są chronione prawami autorskimi zgodnie z prawem polskim i międzynarodowym.
 18. Zakazuje się korzystać z Serwisu dla własnych celów komercyjnych (handlowych), takich jak sprzedaż produktów i usług własnych lub osób trzecich. Nie dotyczy streamowania (transmitowania swoich meczów) przez Użytkowników podczas korzystania z Serwisu.
 19. Zakazuje się Użytkownikowi oszukiwać lub używać oprogramowania w celu uzyskania niesprawiedliwej przewagi podczas gry w Serwisie.

§ 2 Prawa serwisu arrMY

 1. Wyświetlając lub publikując dowolne treści w Serwisie, Użytkownik udziela Serwisowi prawo do używania, modyfikowania, reprodukcji i dystrybucji tych treści w mediach o dowolnym formacie i przez dowolne kanały medialne.
 2. Po usunięciu przez Użytkownika jego treści z Serwisu, zaprzestaniemy wszelkiej dystrybucji, najszybciej, jak to będzie możliwie. W chwili zaprzestania dystrybucji, wygaśnie licencja.
 3. Serwis wyraźnie zastrzega sobie, według własnego uznania, prawo do usunięcia profilu Użytkownika i/lub zakazania mu dostępu do całości lub dowolnej części Serwisu, jeśli ustalimy, że Użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub wystosował groźby w stosunku do Serwisu, pracowników Serwisu lub jej Użytkowników.
 4. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia w dowolnym czasie dowolnych elementów oferowanych przez Serwis.
 5. Serwis może w dowolnym czasie być niedostępny przez pewien okres z powodów technicznych.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i wykorzystywania do celów promocyjnych logotypów drużyn, które uczestniczą w arrMY.
 7. arrMY jest uprawnione do wprowadzania w dowolnym czasie zmian w niniejszym Regulaminie. Informacje o wszelkich zmianach w niniejszych Warunkach będą podawane na stronie głównej Serwisu. Uznaje się, że Użytkownik zwrócił uwagę na zmiany w Regulaminie, jeśli istnieje odniesienie do adresu internetowego, pod którym dostępna jest nowa wersja Regulaminu.
 8. Wszelkie kwestie niezawarte w tym regulaminie są indywidualne rozstrzygane przez Organizatora oraz Administrację. Decyzje wydane przez Organizatora oraz Administrację mają charakter ostateczny.
 9. Wszystkie sloty w rozgrywkach arrMY należą do Organizatora. W razie kwestii spornych Organizator decyduje czy dać go drużynie, zawodnikom czy innemu zespołowi.

§ 3 Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

 1. arrMY ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, zgodnie z rozporządzeniem RODO (2016/679).
 2. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych arrMY ponosi odpowiedzialność za gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie nazwy użytkownika, adresu e-mail, hasła, Steam-ID, imienia, nazwiska, daty urodzenia, numeru telefonu, zdjęcia profilowego, adresu IP i adresu komputerowego MAC. Adres IP oraz adres komputerowy MAC przechowujemy wyłącznie w celach zapobiegania oszustwom.
 3. Jeśli Użytkownik otrzymał stały zakaz korzystania z konta i jego konto zostało zamknięte, to arrMY będzie przechowywać jego nick, Steam ID i adres IP przez maksymalnie 2 lata, w celu zapobiegania oszustwom.
 4. Jeśli konto Użytkownika zostanie usunięte, arrMY będzie przechowywać następujące dane osobowe przez maksymalny okres 12 miesięcy dla celów zwalczania oszustw: nick, Steam-ID i adres IP.

§ 4 Uczestnik i drużyna

 1. Zakaz uczestnictwa w rozgrywkach arrMY nakładany jest na osoby, które posiadają VAC bana krótszego niż 5 lat. Dotyczy to wszystkich kont Steam, których zawodnik jest właścicielem.
 2. Zakaz uczestnictwa w rozgrywkach arrMY nakładany jest na osoby, które posiadają blokady za oszukiwanie, wykorzystywanie błędów gry oraz ustawianie spotkań na platformach: Faceit, ESEA, ESL oraz Esportal.
 3. Posiadanie innych blokad na platformach firm trzecich, które nie zostały wymienione w punktach 4.1. oraz 4.2. będą rozpatrywane indywidualnie.
 4. Uczestnik musi posiadać swoje indywidualne konto Steam z zainstalowaną grą Counter Strike: Global Offensive. Uczestnik może rozgrywać swoje mecze wyłącznie na koncie Steam zgłoszonym do Serwisu.
 5. W przypadku namierzenia osoby, która występuje w arrMY używając multikonta, może zostać nałożona na daną osobę kara w postaci odjęcia Esport Dollars na danym koncie, bądź całkowitego usunięcia osoby z arrMY.
 6. W przypadku znalezienia cheatera, Organizator może nałożyć karę w postaci odjęcia Esport Dollars z konta zawodnika. Może również wykluczyć zawodnika lub całą drużynę z rozgrywek.
 7. Zawodnicy podczas spotkań zobowiązani są do przestrzegania zasad netykiety. Niestosowanie się do tej zasady może skutkować eliminacją drużyny ze spotkań, przegraną mapą, rundą, ostrzeżeniem lub wykluczenie z Serwisu.
 8. Zabronione jest posiadanie wulgarnych pseudonimów i avatarów, bądź takich które mogą łamać szeroko rozumianą netykietę. Uprasza się, aby nazwy gracza i avatary były nieobraźliwe. Niestosowanie się do tej zasady daje podstawę do ukarania uczestnika bądź/i drużyny.
 9. W przypadku gdy zawodnik używa takiej samej nazwy jak inny zawodnik, bądź podszywa się w jakikolwiek inny sposób pod innego zawodnika, może zostać on ukarany.
 10. W przypadku gdy drużyna używa takiej samej nazwy oraz logotypu innej organizacji, bądź podszywa się w jakikolwiek inny sposób pod inną organizację, może zostać ona ukarana.
 11. W przypadku, gdy gracz zostanie usunięty z drużyny bądź odejdzie z drużyny, przez tydzień od daty odejścia ze składu nie może dołączyć do innego zespołu.
 12. Zawodnicy drużyny, która oddaje walkowerem mecze, mogą zostać ukarani karą finansową w postaci Esport Dollars, a cała drużyna może zostać zdyskwalifikowana z rozgrywek.
 13. Istnieją dwa rodzaje walkowera:
  • walkower obustronny - jeśli żadna z drużyn nie pojawiła się na meczu, nikt nie otrzymuje za dany mecz e$
  • walkower zwykły - jeśli drużyna nie pojawiła się na meczu, nie dostaje ona wynagrodzenia za mecz w postaci e$
 14. Gracze posiadają prawo protestu pomeczowego. Protest należy złożyć do 24 godzin od daty zakończenia spotkania. W zgłoszeniu drużyna musi wypisać dokładne timestampy podejrzanych akcji i opisać podejrzaną akcje. Protesty należy zgłaszać bezpośrednio do administratorów rozgrywek - za pomocą ticketa na serwerze Discord lub poprzez arrmy.pl/chat.
 15. W czasie spotkania trener arrMY może połączyć się z serwerem w celu obejrzenia meczu i zapoznania się z poziomem prezentowanym przez graczy. Z reguły wiąże się to z połączeniem na TeamSpeak podanym przez szkoleniowca. Utrudnianie pracy trenerowi może wiązać się z daleko idącymi konsekwencjami.
 16. Kapitanem w drużynie może być tylko osoba, która jest w składzie podstawowym - nie może on być na rezerwie. Jeśli aktualny kapitan potrzebuje przerwy, zmuszony jest oddać swoje uprawnienia innej osobie i jeśli w przyszłości będzie chciał odzyskać funkcję kapitana, przed oddaniem musi zgłosić ten fakt Administratorowi arrMY - Kubikowi, Kluskowi albo Fizerowi.

§ 5 Rozgrywanie i transmisja meczów

 1. Mecze w arrMY rozgrywane będą na serwerach należących do arrMY.
 2. Wymagane jest powiązanie konta Steam uczestnika ze stroną arrmy.pl. Robimy to poprzez wejście na swój profil w serwisie arrmy.pl, kliknięcie opcji EDYTUJ PROFIL, a następnie kliknięcie przycisku POŁĄCZ STEAM.
 3. Gracze mogą rozgrywać swoje spotkania na następujących mapach: de_vertigo, de_dust2, de_inferno, de_mirage, de_nuke, de_overpass, de_ancient.
 4. Wybrane spotkania będą transmitowane na oficjalnym kanale arrMY (https://twitch.tv/arrmy_tv) oraz na innych kanałach, które otrzymały zgodę od Organizatora na transmitowanie meczów.
 5. Prawa do transmisji wymagają zgody uzyskanej w serwisie Discord arrMY (https://discord.gg/hzqAXcPXvU) na kanale “stream request”. Użytkownik otrzymując zgodę na transmitowanie meczu automatycznie akceptuje regulamin transmitowania rozgrywek arrMY dostępny pod tym linkiem: https://docs.google.com/document/d/1sjG2abIlwkSxkC_8ZBIfmmcf8dNcfeWqZOGYSJMZ_jg/edit?usp=sharing
 6. Można dokonywać maksymalnie dwóch zmian co tydzień w drużynie. Kiedy dojdzie do zmiany zawodnika między drużynami i dany zawodnik rozegra co najmniej jeden mecz w innej drużynie, nie może on powrócić do poprzedniej drużyny szybciej niż po jednym tygodniu od dokonania zmiany.
 7. Można dokonać zmiany maksymalnie dwuosobowej. Każda taka zmiana liczy się jednokrotnie. W przypadku, gdy zostanie wykonanych więcej zmian, niż to dozwolone lub zmiany zostaną przeprowadzone nieprawidłowo, może zostać nałożona kara na kapitana drużyny w postaci odjęcia EsportDollars z jego konta lub na całą drużynę w postaci całkowitego usunięcia z arrMY.
 8. W przypadku gdy podczas trwania meczu zawodnik drużyny dozna problemów technicznych uniemożliwiających mu rozgrywanie meczu, drużyna może zmienić tego gracza na innego, pod warunkiem, że zastępujący go zawodnik w momencie rozpoczęcia meczu nie był członkiem żadnej innej drużyny uczestniczącej w arrMY. Takowa zmiana również zaliczać się będzie do zmian przeprowadzanych w okresie tygodnia. Jeśli dana drużyna wykorzystała limit tygodniowych zmian, będzie zmuszona rozegrać mecz w niepełnym składzie.
 9. Każde spotkanie w otrzymuje domyślną datę spotkania, którą drużyny mogą edytować za pomocą specjalnej podstrony. Mecze można przesuwać maksymalnie 3 dni do przodu oraz do 3 dni do tyłu od domyślnego terminu.
 10. W przypadku konfliktu co do terminu, na dzień przed domyślnym terminem ten zostanie narzucony przez system. W interesie obu ekip, jest dogadanie się co do terminu. Jeśli obie będą zainteresowane datą, która nie mieści się w zakresie 3 dni do przodu oraz 3 dni do tyłu, należy skontaktować się z administracją, która zmieni datę ręcznie.
 11. W przypadku, gdy po zaproponowaniu terminu przez jedną drużynę, druga drużyna nie odpowiada w ciągu 24h, mecz rozgrywany jest w terminie zaproponowanym przez pierwszy zespół. Brak reakcji jest równoznaczny z akceptacją oferowanego terminu.
 12. Drużyny mają prawo skorzystania z terminu awaryjnego. Skorzystanie z tej funkcji nie gwarantuje przełożenia terminu spotkania. Taka zmiana musi zostać potwierdzona przez administratora. W przypadku braku porozumienia między drużynami co do tego terminu bądź braku akceptacji administratora obowiązuje data domyślna.
 13. W przypadku, gdy nie uda się ustalić pasującego terminu spotkania, drużyna posiadająca problem ze skompletowaniem składu musi zagrać mecz ze stand-inem albo poddać mecz walkowerem.
 14. W przypadku, gdy obie drużyny nie mogą wystąpić w proponowanych terminach, do rozegrania meczu obowiązuje termin domyślny. W przypadku, gdy obie drużyny nie pojawią się na spotkaniu następuje losowe wybranie zwycięzcy meczu. Wówczas zwycięstwo przyznane jest losowej drużynie.
 15. Mecz może rozpocząć się wtedy i tylko wtedy, gdy oba zespoły zgłoszą gotowość do rozpoczęcia spotkania. Termin rozegrania meczu jest ustalany przez kapitanów drużyn. Może również zostać zmieniony po uprzedniej konsultacji wspomnianych osób.
 16. W razie jakichkolwiek problemów technicznych przed meczem istnieje możliwość ustalenia innej daty rozegrania spotkania. Dzieje się to przy konsultacji zawodników obu drużyn oraz administratora rozgrywek.
 17. W przypadku, gdy jeden zespół nie stawi się na rozegranie meczu, walkower zostaje przyznany przeciwnej drużynie.
 18. W przypadku, gdy obie drużyny nie pojawią się na spotkaniu następuje losowe wybranie zwycięzcy meczu. W lidze wygrana drużyna zdobywa punkty, ale nie otrzymuje za wygraną Esport Dollars.
 19. Drużyna, która podczas gry wejdzie do przeciwnej strony, może zostać ukarana poddaniem meczu.
 20. Dostępne komendy podczas meczu to:
  • !pause oraz !tac - 30 sekund przerwy taktycznej. Limit pauz na mecz: 4. Pauza samodzielnie się dezaktywuje po upływie 30 sekund.
  • !tech - przerwa techniczna, trwa 3 minuty. Limit pauz na mecz: 3.
  • !stop - możliwość zatrzymania rundy, jeżeli obie drużyny wpiszą komendę. Serwer automatycznie zatrzyma mecz. Używa jej się w nagłych sytuacjach gdy, np. gracza wyrzuci z serwera. Nie powinno używać się jej, gdy w rundzie zostały już zadane obrażenia.
  • !continue - służy do wznowienia meczu po zatrzymaniu rundy poprzez !stop
 21. Wszelkie zasady oraz przepisy dotyczące meczów znajdują się w opisach turniejów i lig arrMY.
 22. Stream sniping jest surowo zakazany. Jeżeli zawodnik zostanie namierzony podczas tego procederu, jego team może zostać ukarany walkowerem w tym meczu, odebraniem Esport Dollars czy nawet usunięty z rozgrywek.
 23. Podkładanie spotkań w rozgrywkach arrMY będzie surowo karane.
 24. Strefa czasowa, w której rozgrywane są spotkania w serwisie arrMY, to UTC +1:00.
 25. Wykorzystywanie exploitów oraz wszelkich błędów w grze oraz w Serwisie arrMY jest zakazane.
 26. Gdy podczas trwania meczu wystąpi problem u jednego z graczy, można skorzystać z komendy !stop, która spowoduje przywrócenie rundy. Należy jednak zwrócić uwagę na to, aby nie zostały zadane żadne obrażenia.
 27. W przypadku opuszczenia serwera przez gracza, gdy zostały spowodowane obrażenia, obie drużyny zobowiązane są dokończyć rundę i dopiero po jej zakończeniu mają możliwość wstrzymać spotkanie do czasu dołączenia zawodnika, nie dłużej niż 5 minut (raz na mecz dla obu drużyn). W przypadku gdy gracz opuści serwer i żaden z zawodników nie otrzyma obrażeń istnieje możliwość ponownego rozegrania rundy. W przypadku konfliktu co do przywrócenia rundy, ostateczną decyzję podejmuje Administrator.
 28. W przypadku jakichkolwiek problemów w trakcie meczu, które wyniknęły ze strony Organizatora np. crash serwera, Organizator dołoży wszelkich starań, aby spotkanie przywrócić do stanu sprzed awarii. Jeśli jednak nie będzie to możliwe, spotkanie trzeba będzie rozegrać od początku.
 29. W razie problemów technicznych z serwerem istnieje możliwość zmiany serwera po uprzednim zgłoszeniu tego do admina.
 30. Każdy zawodnik oraz trener ma obowiązek nagrywania dema POV za pomocą komendy 'record' z każdego meczu rozgrywanego na platformie arrMY.
  • Demo należy przechowywać do 14 dni.
  • Demo POV z meczu należy udostępnić na żądanie administratora.
  • Brak dema może prowadzić do poważnych konsekwencji.

§ 6 Esport Dollars (e$)

 1. Wpłaty do Serwisu w celu pozyskania Esport Dolarów księgowane są zaraz po otrzymaniu transakcji.
 2. EsportDollars nie podlegają sprzedaży zewnętrznej i wymiany wewnętrznej między zawodnikami. Jakiekolwiek próby zwiększenia swojego budżetu w Serwisie, inne niż oferowane przez Serwis, będą karane.
 3. Istnieje możliwość odstąpienia od umowy kupna EsportDollars w ciągu 24h, jeżeli nie zostały użyte przez Użytkownika w jakikolwiek sposób. W tym celu Użytkownik musi wysłać wiadomość informującą o takiej decyzji na maila - kontakt@arrmy.pl.
 4. Wszelkie reklamacje związane z EsportDollars będą rozpatrywane i rozwiązywane w ciągu 20 dni od dnia zakupu.
 5. W momencie, gdy konto użytkownika zostanie usunięte, EsportDollars pozostają w posiadaniu Serwisu.
 6. W momencie, gdy Użytkownik dostaje bana w grze CS:GO, bądź na jakiejkolwiek platformie związanej z grą CS:GO, wszystkie jego esport Dolary przepadają. Taki sam proces następuje wraz ze wszystkimi wykupionymi usługami w Serwisie.
 7. Organizator ma prawo wymagać wydania przez Uczestnika określonej liczby EsportDollars. Uczestnik musi tego dokonać w określonym terminie nie mniejszym niż 30 dni od wystosowania prośby przez Organizatora.

§ 7 Sklep

 1. Wysyłka sprzętu zakupionego w sklepie arrMY zrealizowana będzie do 30 dni od dnia zakupu.
 2. Wysyłka sprzętu zakupionego w sklepie arrMY realizowana będzie tylko na terenie Polski.
 3. Wszelkie sprawy dotyczące reklamacji opisane zostały w punkcie 8. Reklamacje.
 4. Jeżeli Kupujący nie odebrał wysyłki i została ona zwrócona na adres Sprzedawcy, istnieje możliwość ponownego wysłania produktu na adres Kupującego. Koszty ponownej wysyłki ponosi Kupujący.

§ 8 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta arrMY, Usług oferowanych przez arrMY oraz sprzętu dostępnego w Sklepie należy kierować na adres e-mail: kontakt@arrmy.pl.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę dotyczącej wszystkich usług nastąpi w terminie do 14 dni.
 3. Użytkownik posiada 14 dni od dnia zakupu, które przeznaczone są na odstąpienie od umowy i zwrot sprzętu oferowanego w Sklepie z uprzednim poinformowaniem Organizatora poprzez adres e-mail: kontakt@arrmy.pl.
 4. Koszt zwrotów sprzętu ponosi Użytkownik.
 5. Reklamacje analiz, treningów oraz innych usług oferowanych przez arrMY należy zgłosić zaraz po ich zakończeniu. Powód należy opisać w mailu podanym wyżej. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez koordynatora projektu, Kubę “KubiKa” Kubiaka. Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, można prosić o ponowne wykonanie usługi.

§ 9 Pozostałe postanowienia

 1. arrMY jest uprawnione do wprowadzania w dowolnym czasie zmian w niniejszym Regulaminie z zachowanie 7-dniowego okresu przejściowego. Informacje o zmianach w Regulaminie zostaną opublikowane na stronie internetowej Serwisu, tak aby każdy Użytkownik miał możliwość zapoznania się z zapowiedzianymi zmianami.
 2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem i w kwestiach spornych decyzje podejmuje Organizator.
 3. Administrator dołoży wszelkich starań, aby kwestie sporne były rozwiązywane w sposób płynny.
 4. Wszystkie działania wbrew zasadom fair-play będą surowo karane.
 5. Jeśli ktokolwiek złamie zobowiązanie zachowania tajemnicy, arrMY ma prawo do natychmiastowego podjęcia działań przeciwko takiemu pracownikowi lub członkowi obsługi.
 6. Jeżeli ten sam punkt Regulaminu powtarza się w innych Regulaminach Serwisu, to ważniejszym trzeba traktować regulamin danych rozgrywek - ligi, bądź turnieju.

Regulamin newslettera

§ 1 DEFINICJE

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy arrmy.pl prowadzony przez Usługodawcę pod adresem arrmy.pl
Usługodawca - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą POLBIT BARTOSZ POLENDER, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8511389368, nr REGON 811161304, ul. Słoneczny Sad 33, 72-002 Dołuje.
Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

§ 2 Newsletter

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
 5. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 6. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@arrmy.pl.
 7. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

§ 3 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: kontakt@arrmy.pl.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Newslettera jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@arrmy.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.